Các bước xây dựng chủ đề trong dạy học cấp THCS

Các bước xây dựng chủ đề trong dạy học cấp THCS
Các bước xây dựng chủ đề trong dạy học cấp THCS
Các bước xây dựng chủ đề
dạy học
 
1. Lựa chọn chủ đề
2. Xác định mục tiêu của chủ đề
3. Lập bảng mô tả các mức độ nhận thức theo định hướng năng lực (toàn chủ đề)
4. Biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập theo bảng mô tả (theo từng bài, từng tiết)
5. Thiết kế kế hoạch bài học của chủ đề
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Dự

Nguồn tin: tranquycap-nuithanh.edu.vn