ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
Ngày 14/10/2012 nhà trường tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2012-2013 gồm 7 đội viên để điều hành công việc chính.
Ngày 14/10/2012 nhà trường tiến hành tổ chức Đại hội Liên đội bầu ra ra BCH mới
nhiệm kỳ 2012-2013 gồm 7 đội viên để điều hành công việc chính.
BCH mới xin được ra mắt quý bạn đọc.BCH Liên đội mới được Đại hội vừa bầu ra.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Dự

Nguồn tin: Nguyễn Thị Dự