Viết về tấm gương người phụ nữ

Viết về tấm gương người phụ nữ
Công đoàn phát động phong trào: Viết về tấm gương người phụ nữ tự trọng, tự tin, trung hậu đảm đang.  

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Dự

Nguồn tin: tranquycap-nuithanh.edu.vn