Trường THCS Trần Quý Cáp


Địa chỉ: Tam Hải- Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.891490