DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016
Trong năm học 2015-2016 nhà trường đạt 34 giải học sinh giỏi cấp huyện

Dưới đây là danh sách HS được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện năm 2015-2016:

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2015 – 2016

TT

Họ và tên

Lớp

Môn

XL

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thùy Linh

9

Ngữ Văn

KK

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Kiều

9

Ngữ văn

KK

 

3

Hồ Thị Huỳnh Nguyên

9

Tiếng Anh

KK

 

4

Võ Hoàng Nhật Lệ

9

Vật  lý

KK

 

5

Trần Ái Quyên

9

Vật lý

KK

 

6

Nguyễn Văn Vĩ

9

Địa lý

III

Thi tỉnh

7

Trần Uyển Nhi

6

Ca sio

KK

 

8

Đinh Thị Ái Ny

6

Ca sio

KK

 

9

Ngô Văn Thịnh

6

Ngữ Văn

II

 

10

Trần Phan Ngọc Diệu

6

Ngữ văn

KK

 

11

Hoàng Thị Tố Như

6

Tiếng Anh

KK

 

12

Trần Uyển Nhi

6

Toán

KK

 

13

Lê Nguyễn Gia Bảo

6

Vật lý

III

 

14

Trần Nguyễn Hường Hòa

7

Ngữ văn

II

 

15

Nguyễn Thị Phượng

7

Ngữ văn

II

 

16

Trần Thị Thanh Luyến

7

Ngữ Văn

III

 

17

Lê Quang Trường

7

Toán

KK

 

18

Nguyễn Xuân Thảo

7

Vật lý

KK

 

19

Trần Thị Anh Thư

8

Ngữ văn

KK

 

20

Nguyễn Quỳnh Quyên

8

Toán

KK

 

21

Trần Thị Thảo Vi

8

Toán

KK

 

22

Trần Hữu Tính

8

Tin

KK

 

23

Trần Thị Dưỡng

8

Địa

KK

 

24

Ma Nhật Biển

8

Tiếng Anh

KK

 

25

Hồ Như Tiên

9

400n/nữ

KK

 

26

Hồ  Như Tiên

9

Nhảy xa nữ

I

Thi tỉnh

27

Nguyễn Văn Vĩ

9

Địa lý thi tỉnh đạt giải

III

 

28

Trần Thị Thanh Châu

8

Nhảy cao nữ

KK

 

39

Trần Văn Tú

9

100m nam

I

Thi tỉnh

30

Đặng Mai Cẩm Thanh

9

100m nữ

KK

 

31

Nguyễn Quỳnh Quyên

8

Kể chuyện cấp huyện

III

 

32

Hồ Thị Huỳnh Nguyên

9

Hùng biện Tiếng Anh

III

 

33

Tập thể

 

Bóng đá nam

KK

 

34

Tập thể

 

Chỉ huy đội giỏi

II

 

                                                                                               

                                                                P. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                  

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Dự

Nguồn tin: tranquycap-nuithanh.edu.vn